ارتباط حقوق بین الملل خصوصی و عمومی در مساله صلاحیت
55 بازدید
محل نشر: مجله تخصصی قلم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/12/13
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی