وحدت از نگاه قرآن و سنت
31 بازدید
محل نشر: فصلنامه تخصصي انديشة تقريب، مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، شماره23
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/4/24
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی