تأثير پيش‌فرض‌ها در هرمنوتيك دين
39 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی