نقد مبانی هرمنوتیکی نظریه قرائت‌های مختلف از دین
47 بازدید
ناشر: انتشارات بين المللي المصطفی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 360
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی